Amsterdamse Waterleiding Duinen

Paal met inscriptie's: GG (Gilles Graafland) en I:T: (Jan Trip)
Deze paal heeft maar één inscriptie: IT
De inscriptie WPB verwijst naar jhr. Willem Philip Barnaart, heer van Bergen, Zandvoort en Vogelenzang (1781-1851), raad in de vroedschap en lid gemeenteraad van Haarlem, lid provinciale en gedeputeerde staten van Noord-Holland, adjudant des konings i.b.d. (of een andere telg uit deze familie met gelijke naam).
Een klein anoniem basalten paaltje. Het is beschilderd geweest: een witte kop met daarop de zwarte letters: VDR, die staan voor Vrije Duinen Delfland. Er hebben meer van deze paaltjes gestaan.
De familie Six had een groot perceel duin in eigendom, dat werd afgepaald door genummeerde grenspalen. Enkele daarvan zijn nog over. Sommige zijn in het verleden herplaatst, soms op de verkeerde plaats, soms verdraaid. Dit is paal Six196.
Six198. De inscriptie Six kan verwijzen naar een van de telgen uit deze familie: mr. Jan Six (1668-1750), noemde zich vanaf 1722 heer van Hillegom of mr. Jan Six(1730-1779), raad en schepen van Amsterdam of mr. Jan Six (1756-1827).
Paal Six 191, met aan de achterzijde vLS: van Limburg Stirum.
Six190
Hier een close-up van de letter vLS. Van links naar rechts staat er dus eigenlijk LvS.
Six200 is een paal die op de verkeerde plaats staat, maar de oriëntatie is wel goed.
De inscriptie Graafland.