Zandvoort Zuidgrens

Naast het fietspad vinden we deze paal, met het wapen van Zandvoort. Het heeft even geduurd voor ik er drie haringen in herkende.
Waar de gemeentepaal uit muntte in lelijkheid, is dit juist een heel mooie paal. Hij staat niet ver van de gemeentegrens op een duintopje. Het lijkt wel een jachtpaal: de paal is gebeeldhouwd met symbolen, zoals een kruithoorn. Wel opmerkelijk is dat de paal twee uitsparingen heeft voor ijzeren stangen, zoals ook stoeppalen dat hebben. Het zou goed kunnen dat deze paal in de duinen een tweede en langer leven heeft gekregen.