Grens Bloemendaal Noord en West

Op de grens met Velzen, vinden we deze paaltjes, met aan de ene kant BL en de andere kant Velzen ingebeiteld. De eerste, nog aanwezige paal die vinden we op de rand van het Zuidervlak, op een duinhelling

De tweede in het Olmenbos

De derde staat ten zuiden van de Zeeweg. Op de kaart heet deze paal Esdoornlaan.

Paal nummr 4, deze staat in het Ruige Gat. Vlak langs een voormalig ruiter pad. Wellicht heeft een keer een paardenhoef een stuk van de top van de paal geslagen.

Aan het Wezenpad staat deze paal, zonder inscripties, wel op de gemeentegrens.

Een hergebruikte stoeppaal, de stang punten zijn nog zichtbaar. Staat op de Brederode berg; op oude foto's is de afrastering van de vroegere grens nog zichtbaar.

En dan nog een op de Brederode berg, ook zonder verdere inscripties. Volgens Gerard de Waard, kenner van deze omgeving, is deze paal evenals de vorige twee, neergezet als aanduiding voor de grens van de Kennemerduinen en het landgoed Duin en Kruidberg.
 Bloemendaal - Velsen. Dat is ook de tekst op de paal, die staat aan de Brederodelaan, waar die overgaat in de de Brederoodse weg.

Enkele tientallen meters verder, op de kruising van de Conollyweg en de Duinlaan of Duivelsweg, dit aardige paaltje met slechts aan 1 zijde inscripties: B~I.

Bloemendaal - Bennebroek. Inscripties zijn BL en B (en DTH). De paal staat aan de Leidsevaart, waar de gemeentegrens de weg oversteekt. Joost Veer merkt op: "Let op de derde zijde van deze grenspaal. Deze paal is oorspronkelijk een paaltje van een kilometertje verderop van David ten Hove (DTH is de inscriptie aan de achterzijde van deze paal), eigenaar van Woestduin, maar dus hergebruikt als gemeente paal (verhalen dat dit een driegrenzenpunt zou zijn is onzin; ten Hove had hier geen bezit)".

Bloemendaal - Bennebroek. Inscriptie Bloemendaal No. 4 - Bennebroek No. 4. In de achtertuin van Leidsevaart 22. De grens loopt daar pal achter de huizen en deelt de tuinen doormidden.

Zandvoort-Bloemendaal

Haringsteen Zeeweg.
De noordgrens van Zandvoort en Bloemendaal is een rechte streep door de duinen. Afgepaald met 7 palen. De eerste is een zogenaamde haringsteen, zo genoemd naar de 3 gekruiste haringen uit het wapen van Zandvoort. Deze palen staan wel op de gemeentegrens, maar het zijn éénzijdige palen: alleen de gemeente Zandvoort wordt genoemd. De naam staat aan de kant van de buurgemeente, net als bij een kombord.
Z-B Helmgat.
Een zeshoekige paal, met inscriptie Z en B. De letters zitten aan de kant van de gemeente in kwestie.
[De hierna volgende paal, Grote Zijp, heb ik overgeslagen, die komt later]
Z-B Kaaimansdek
Z-B Bokkedoorns
Z-B Kemperberg
Zandvoort - Bloemendaal. Dit is het hoekpunt in de grens, die vanaf hier in een rechte lijn zuidwaarts gaat. Op deze paal zijn de gemeentenamen voluit geschreven.

Vlakbij de volgende haringsteen, aan de Westerduinweg, staat deze paal Z-B.
Haringsteen Westerduinweg.
 Haringsteen Bentveldweg
 Haringsteen Langelaan
 Haringsteen Zandvoorterweg
Zuidlaan. Dit is de voorlaatste haringsteen. Nummer zeven staat weer vlakbij de kust, in de zuid-westhoek van Zandvoort.

Overveen

Brouwersgilde paal. Inscriptie op de achterzijde: B:Gild
 Stoeppaal/Wapensteen bij Duinlustweg 8
 Paal bij landgoed Elswout. Boven in de voet van de paal staan de letters V B ingebeiteld. Vanaf 1884 was Elswout eigendom van Anna van der Vliet-Borski. Het bleef tot 1958 eigendom van haar nazaten.
Een ongemerkte paal. Ooit als hekpaal, of brugleuning paal zijn carrière begonnen. Het is de vraag of het een grenspaal is (geweest) van Elswout.
Bij de brug naar het landhuis staat een steentje, met de initialen W.B. In 1805 kwam Elswout in handen van de makelaar en bankier Willem Borski.

Amsterdamse Waterleiding Duinen

Paal met inscriptie's: GG (Gilles Graafland) en I:T: (Jan Trip)
Deze paal heeft maar één inscriptie: IT
De inscriptie WPB verwijst naar jhr. Willem Philip Barnaart, heer van Bergen, Zandvoort en Vogelenzang (1781-1851), raad in de vroedschap en lid gemeenteraad van Haarlem, lid provinciale en gedeputeerde staten van Noord-Holland, adjudant des konings i.b.d. (of een andere telg uit deze familie met gelijke naam).
Een klein anoniem basalten paaltje. Het is beschilderd geweest: een witte kop met daarop de zwarte letters: VDR, die staan voor Vrije Duinen Delfland. Er hebben meer van deze paaltjes gestaan.
De familie Six had een groot perceel duin in eigendom, dat werd afgepaald door genummeerde grenspalen. Enkele daarvan zijn nog over. Sommige zijn in het verleden herplaatst, soms op de verkeerde plaats, soms verdraaid. Dit is paal Six196.
Six198. De inscriptie Six kan verwijzen naar een van de telgen uit deze familie: mr. Jan Six (1668-1750), noemde zich vanaf 1722 heer van Hillegom of mr. Jan Six(1730-1779), raad en schepen van Amsterdam of mr. Jan Six (1756-1827).
Paal Six 191, met aan de achterzijde vLS: van Limburg Stirum.
Six190
Hier een close-up van de letter vLS. Van links naar rechts staat er dus eigenlijk LvS.
Six200 is een paal die op de verkeerde plaats staat, maar de oriëntatie is wel goed.
De inscriptie Graafland.

Zandvoort Zuidgrens

Naast het fietspad vinden we deze paal, met het wapen van Zandvoort. Het heeft even geduurd voor ik er drie haringen in herkende.
Waar de gemeentepaal uit muntte in lelijkheid, is dit juist een heel mooie paal. Hij staat niet ver van de gemeentegrens op een duintopje. Het lijkt wel een jachtpaal: de paal is gebeeldhouwd met symbolen, zoals een kruithoorn. Wel opmerkelijk is dat de paal twee uitsparingen heeft voor ijzeren stangen, zoals ook stoeppalen dat hebben. Het zou goed kunnen dat deze paal in de duinen een tweede en langer leven heeft gekregen.